top parafiagorno pl

Porządek Mszy Św.

Kościół parafialny w Górnie:
Dni powszednie:
7:00, 18.00
Niedziele i święta:
7.00, 11.00, 16.00

Markowizna:
Niedziela: 9.00

Kancelaria parafialna

Godziny przyjmowania wiernych:

Miejsce: Plebania
Czynna od poniedziałku do
piątku bezpośrednio po Mszy
św. (oprócz świąt i uroczystości).

Kontakt

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Górnie
ul. Centralna 104
36-051 Górno

tel: 17 7728720
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prośby i podziękowania do Matki Bożej Fatimskiej

Prosimy o przesyłanie na adres email: kancelaria@parafiagorno.pl

Informacja o numerze konta parafii

Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
52 9182 0006 0006 1102 2000 0020

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po wnętrzach naszego kościoła parafialnego

Msza święta On-line

Kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na 2019 rok

DATA Wydarzenie
2 luty Rada KIAK, Spotkanie Asystentów Diecezjalnych z Asystentem Krajowym, Warszawa
08-10 marca

Rekolekcje dla liderów AK:
Lublin, Sandomierz, Zamość, Przemyśl, Rzeszów, Tarnów, Kraków,  

Miejsce: Stary Sącz

15-17 marca

Rekolekcje dla liderów AK:  
Gdańsk, Pelplin, Koszalin, Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Kalisz, Włocławek, Gniezno, Bydgoszcz, Toruń

Miejsce: Poznań

22-24 marca

Rekolekcje dla liderów AK:  
Legnica, Wrocław, Świdnica, Częstochowa, Łódź, Radom, Kielce, Sosnowiec, Gliwice, Katowice, Bielsko, 

Miejsce: Częstochowa

29-31 marca

Rekolekcje dla liderów AK:  
Elbląg, Olsztyn, Ełk, Płock, Białystok, Łomża, Drohiczyn, Łowicz, Warszawa, Warszawa- Praga, Siedlce

Miejsce: Warszawa

31 marca – 04 kwietnia Pielgrzymka AK do Rzymu
23 kwietnia Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce, 28.04.2019 główne uroczystości w Gnieźnie
3 maja Matki Bożej Królowej Polski, główne uroczystości w Częstochowie
7 czerwca Rada KIAK, Częstochowa
8 czerwca Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę, Częstochowa
14 września Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. J. Popiełuszki, Warszawa
21 września Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań
13 października  XIX Dzień Papieski
18-20 października Spotkanie Rady KIAK, Warszawa
19 października

Spotkanie Asystentów Diecezjalnych z Asystentem Krajowym

Warszawa

22 października Uroczystość  Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce
4-7 listopada

Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych,  

Poznań

9 listopada   Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa
11 listopada 101 rocznica odzyskania niepodległości Polski 
24 listopada

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata,  

Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na 2019 rok [PDF]

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2019

 W mocy Bożego Ducha
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

1.    REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Trwa realizacja wskazao Kościoła w Polsce w ramach dwuletniego Programu duszpasterskiego z hasłem przewodnim „Duch, który umacnia miłośd…”. Program zaplanowano na lata 2017/2019. W pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczniemy realizację hasła drugiego roku duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha”.

Zadania członków Akcji Katolickiej   

Program wskazuje, aby pogłębid refleksję nad darami Ducha Świętego i owocach Jego działania. Szczególnie ważne jest budowanie jedności, wspólnoty, porozumienia oraz tworzenie klimatu pokoju w otaczającej nas rzeczywistości.  Św. Jan Paweł II w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. wzywał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.  To słowa wciąż aktualne. Otwarci na Ducha Świętego, zmieniajmy struktury na bardziej ewangeliczne. 

Formacja

Życie w dzisiejszym świecie domaga się energiczności i nieustannego spoglądania w wielu kierunkach. Wymaga od nas obecności na wielu płaszczyznach. Do tego potrzeba nam Bożej mocy. Wielkim wsparciem, od lat, są dla nas materiały formacyjne, które pomagają kontynuowad naszą drogę wiary i apostolstwa. W 2019 roku będziemy korzystad z kolejnego tomu materiałów formacyjnych, tradycyjnie przygotowanych pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki, zgodnie z sugestiami aktualnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zachęcamy gorąco do korzystania z nich a także uzupełnienia ich wskazaniami pastoralnymi biskupów miejsca, jak również nauczaniem naszego patrona św. Jana Pawła II. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych międzydiecezjalnych rekolekcji dla członków AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski. Ważną przestrzenią naszej formacji powinny byd organizowane w DIAK, przynajmniej raz w roku, zamknięte rekolekcje formacyjne.

2.     CHRZEŚCIJAOSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

Świętując 100 lecie niepodległości Polski

Ustawą z 2017r. zostały zaplanowane w latach 2017–2021 Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Taki ich czas umożliwia, uroczyste uczczenie wydarzeo oraz upamiętnienie osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP. Zmaganie o niepodległośd było obecne w każdym zakątku naszej Ojczyzny, dlatego też, zachęcamy do podejmowania kolejnych inicjatyw patriotycznych na każdym szczeblu naszych struktur: parafialnym, jak też diecezjalnym i ogólnopolskim.

Kontynuując obchody 100 lecia niepodległości podejmowane przez Akcję Katolicką, przywołujemy postad i nauczanie Papieża Piusa XI w 80 rocznicę jego śmierci. Ks. Achilles Ratti został konsekrowany na biskupa w Polsce przez polskich biskupów. Uważał się za polskiego biskupa. W 1918r. został powołany na wizytatora a w 1919 r. podniesiony do godności nuncjusza apostolskiego w Polsce. W krytycznych chwilach 1920 r. nie opuścił Polski, ale został w Warszawie. Kiedy nastał czas odradzania się kraju po latach niewoli, brał udział w organizowaniu się polskiego Kościoła i „ukochał nas jako swych braci, a Polskę jako swoją Ojczyznę”. 

Pius XI wskazywał na ważną rolę katolików świeckich, w dziele uświęcania świata. Dlatego wyznaczył adekwatne do tego zadania cele, zadania i metody Akcji Katolickiej a 27.11.1930 r. zatwierdził nasz statut krajowy. O Akcji Katolickiej pisał w listach do sekretarzy stanu i biskupów. Wskazywał na wzrastające niebezpieczeostwo zagrażające czystości wiary oraz brak kapłanów. Według Piusa XI, Akcja Katolicka powinna „dawad społeczeostwu najlepszych obywateli, a paostwu sumiennych i biegłych urzędników”. Pod wpływem encykliki „Ubi arcano”, w 1928r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, w skład, której weszli: kard. A. Hlond – przewodniczący, kard. A. Kakowski, kard. A. S. Sapieha, abp A. Szeptycki i od 1930 r. bp S. Adamski.  

Współodpowiedzialni za prawo. Udział w wyborach

Św. Jan Paweł II jako nauczyciel nauki społecznej i ewangeliczny świadek sprawiedliwości i pokoju wielokrotnie podkreślał i wskazywał ważnośd udziału w wyborach. Najbliższe wybory, do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r. oraz wybory do Parlamentu RP, powinny stad się przedmiotem naszej troski i czynnego zaangażowania, szczególnie poprzez głosowanie na godnych zaufania kandydatów. W tym kontekście polecamy odpowiednie dokumenty Społecznego Nauczania Kościoła, zwłaszcza Kompendium nauki społecznej Kościoła. Mądrym i roztropnym zaangażowaniem się w wybory, dajmy świadectwo wartościom płynącym z Ewangelii. Prośmy o wstawiennictwo Św. Jana Pawła oraz Św. Patronów Europy, aby na nowo dekalog wnieśd w jej życie społeczne.

3. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II 11.06.1999 r. w Warszawie w przemówieniu na zamknięcie II Synodu Plenarnego, położył nacisk na współodpowiedzialnośd za Kościół wszystkich jego członków: „biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Różnorodnośd charyzmatów i zadao, których Duch Święty udziela duchownym i świeckim, ma służyd budowaniu kościelnej wspólnoty na różnych poziomach życia parafialnego, diecezjalnego, krajowego czy międzynarodowego”. Podkreślał, że „może się to dokonad głównie poprzez świadome uczestnictwo wszystkich w jego życiu, zgodnie z charyzmatem stanu i według zasady pomocniczości”. Dobra przyszłośd i rozwój naszego Stowarzyszenia jest możliwa tylko wtedy, gdy będziemy razem – świeccy i duchowni. Dlatego twórzmy dobry klimat dla tej współpracy, by była ona owocna. Poprzez wstawiennictwo naszego Patrona prośmy, by wspierał i umacniał rozwój Akcji Katolickiej w Polsce.

Sł. Boży Kard. August Hlond i Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński

Zachęcamy do pogłębiania nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda oraz Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyoskiego oraz modlitwy o rychłą ich beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do podjęcia szerszych inicjatyw w działalności DIAK i POAK upamiętniających patronów roku 2019 ustanowionych przez Sejm RP: Annę Walentynowicz i Stanisława Moniuszko a także wydarzenia: Unię Lubelską i Powstanie Śląskie.

PODSUMOWANIE

Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest, możliwe bez zakorzenienia w mocy i darach, jakich Duch Święty stale nam udziela. Prowadzona przez nas misja nie rozwinie się w pełni i nie wyda obfitych owoców bez gotowości i pragnienia przyjęcia tych darów. Dlatego otwórzmy się na Trzecią Osobę Trójcy Świętej i siedmiorakie dary, które nam ofiarowuje. W mocy Duch Świętego z odwagą i nadzieją wejdźmy w kolejny rok naszej służby Kościołowi i apostołowania. Niech nas w tym wspierają święci patronowie Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Jan Paweł II i Św. Wojciech.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

† Mirosław Milewski - Krajowy Asystent Kościelny

Urszula Furtak - Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2019 [PDF]

KALENDARIUM AKCJI KATOLICKIEJ NA 2018 ROK

Data     Wydarzenie
3-4 luty Rada KIAK, Warszawa,
23-25 luty Rekolekcje dla liderów AK:  
Lublin, Sandomierz, Przemyśl, Rzeszów, Zamośd, Tarnów,
Kraków, Kielce, Radom
Miejsce: Kraków
02-04 marca      Rekolekcje dla liderów AK:  
Legnica, Wrocław, Świdnica, Kalisz, Gliwice, Katowice, Bielsko,
Łódź, Częstochowa, Sosnowiec, Zielona Góra Miejsce:  Wrocław
09-11 marca     Rekolekcje dla liderów AK:  
Gdańsk, Pelplin, Szczecin, Koszalin, Poznao, Gniezno,
Bydgoszcz, Włocławek, Toruo
Miejsce: Gniezno
16-18 marca 

Rekolekcje dla liderów AK:  
Białystok, Drohiczyn, Łomża, Olsztyn, Ełk, Elbląg, Płock,
Warszawa, Warszawa- Praga, Siedlce
Miejsce: Kodeo

23 kwietnia Uroczystośd Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce, 29.04.2018 główne uroczystości w Gnieźnie
3 maja Częstochowa, Matki Bożej Królowej Polski
20 maja Zesłanie Ducha Świętego
8-9 czerwca   Częstochowa, Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
22-24 czerwca „Poznań. Chrystus i my” Centralne obchody jubileuszowe przybycia do Polski pierwszego biskupa Jordana.  23.06.2018 Spotkanie grup i stowarzyszeo, w tym Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej
14 września   Warszawa, zakooczenie Pielgrzymki Biegowej do grobu bł. Ks. J. Popiełuszki
22 września Poznań, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie
14 października XVIII Dzieo Papieski
22 października Uroczystośd  Św. Jana Pawła II,  patrona Akcji Katolickiej w Polsce
4 listopada Warszawa, Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej 
5-8 listopada Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych,  spotkanie z Asystentem Krajowym Miejsce: Strachocina
11 listopada Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
16-18 listopada Rada KIAK, Warszawa
25 listopada Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata,  Święto Patronalne Akcji Katolickiej


     

   

   

 

   

  

    

    

    

   

    

   

    

   

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA 2018 ROK

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.

Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2018.

1. PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE

Dar i zadanie
W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpocznie realizację nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2017/2019. Wpisano go w hasło „Duch, który umacnia miłośd…”, które to zaczerpnięto z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy pojednania.

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku jego realizacji 2017/2018 pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” będzie odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. W szerszy sposób spróbujmy zgłębid ujęcie sakramentu bierzmowania, poprzez który zostaliśmy obdarowani i uzdolnieni do podjęcia misji. Misji, która tak głęboko jest wpisana w istotę działalności Akcji Katolickiej. W odniesieniu do obecności Kościoła we współczesnym świecie potrzebny jest nam czytelny i odważny zwrot w stronę Pięddziesiątnicy, w której Duch Święty jawi się w funkcji uświęcania Kościoła. Nasza troska niech będzie nakierowana na budowanie prężnych wspólnot wiary z dojrzałym ujęciem „daru i zadania”. Według uzdolnieo, charyzmatów i pełnionych funkcji wsparci na nowo odczytaną mocą Ducha Świętego podejmujmy dzieła apostolskie.

Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijaoskiego, pomóż przyjąd i żyd Twoimi darami, pozwól „wypłynąd na głębię” (Łl 5,4).

Formacja
W naszej akcyjnej formacji korzystad będziemy z kolejnych materiałów formacyjnych opracowanych pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki, na rok nakreślony Programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, programów duszpasterskich wskazanych przez biskupów miejsca a w sposób szczególny z nauczania naszego patrona Św. Jana Pawła II, kierowanego do świeckich w Kościele. Pogłębioną formację podejmiemy podczas zaplanowanych międzydiecezjalnych rekolekcji dla liderów AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski.

2. CHRZEŚCIJAOSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

100 lecie odzyskania niepodległości
W roku 2018 przypada 100 lecie odzyskania niepodległości Polski. Za pasterzami Kościoła w naszej Ojczyźnie zapraszamy do ożywienia naszych postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej. Na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „Chrześcijaoski kształt patriotyzmu” zachęcamy do podjęcia szerokich działao i inicjatyw patriotycznych.

Wybory samorządowe
Św. Jan Paweł II wskazywał, że demokracja wymaga dojrzałości, ludzi myślących i ludzi sumienia. Chrześcijanin jako obywatel jest odpowiedzialny za kształt społeczeostwa, w którym żyje. Dlatego wobec wyborów powinien postępowad zgodnie z nauką społeczną Kościoła, która przypomina, że polityka ma byd roztropną troską o dobro wspólne. Dlatego też jednych zachęcamy by z odwagą i odpowiedzialnością wyruszyli po mandat pracy w samorządach, drugich o roztropne wsparcie i właściwe wybory. Brak udziału w wyborach jest poważnym zaniedbaniem, rezygnacją z prawa i godności osoby ludzkiej, niosącą negatywne konsekwencje dla całej społeczności.

3. MŁODZI PRZYSZŁOŚCIĄ KOŚCIOŁA

Synod Biskupów
„Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” to temat XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który zaplanowano w październiku 2018 roku. Jako busolę na drodze do synodu Papież Franciszek powierzył biskupom dokument przygotowawczy. Zachęcamy do podjęcia szczególnej modlitwy w intencji dobrego przygotowania i owoców Synodu.

Światowe Dni Młodzieży
Kolejne 34. spotkanie młodych katolików, z papieżem Franciszkiem, odbędzie się w dniach 22−27 stycznia 2019 w Panamie pod hasłem "Oto Ja służebnica Paoska, niech Mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1,38). Niezbędne przygotowania będą prowadzone na płaszczyźnie duchowej ale także finansowej. Bowiem głównym składnikiem kosztów jest transport do odległej Panamy. Jako
zaangażowani ludzie świeccy, tak jak Maryja, która wiedziała, że jest służebnicą Pana, tak i my spróbujmy podjąd wymierną pomoc w realizacji uczestnictwa młodych w tym wydarzeniu.

Św. Stanisław Kostka
W 15 sierpnia 2018 roku przypada 450 rocznica śmierci Św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Św. Jan Paweł II, 13 listopada 1988 r. klęcząc przy sarkofagu polskiego świętego, na rzymskim Kwirynale mówił tak: „«Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele». Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąd ogromną dojrzałośd powołania chrześcijaoskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukad u niego duchowego światła i pomocy (...). Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeo do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętośd. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata (...). Tak, św. Stanisław miał trudną młodośd, mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodośd. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodośd, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostad wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem - patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijaoskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”.

Te słowa św. Jana Pawła II pozostają aktualne do dziś. Jako zaangażowani w dzieło Akcji Katolickiej, ale też jako wychowawcy i nauczyciele, podejmijmy próbę bliższego ukazania osoby św. Stanisława Kostki. Niech będzie inspiracją do nawiązania kontaktów i podjęcia inicjatyw ze szkołami i placówkami wychowawczymi. To także idealny patron dla młodych na dzisiejsze trudne czasy.

4. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Św. Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II patronuje, już oficjalnie Akcji Katolickiej w Polsce. Wyzwala to w nas zjednoczonych w Akcji Katolickiej jeszcze większe zobowiązanie do życia według przykładu Jego osoby. Niech wzrasta w nas świadomośd potrzeby ukazywania innym, poprzez świadectwo swojego życia, papieskiego nauczania, troski i miłości do drugiego człowieka. Człowiek święty to piękny umysł i piękne serce. Niestety, obecne czasy charakteryzuje dośd swobodny stosunek do tej najwspanialszej perspektywy. I to jest dla nas wyzwanie, by podjąd próbę aby współczesny człowiek, napotkany obok nas ubogacił swoje wnętrze a nie hołdował tylko zewnętrznej stronie życia. Św. Janie Pawle módl się za nami!

Sł. Boży Kard. August Hlond i Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyoski
Popularyzacja nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w 70 rocznicę jego śmierci oraz Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyoskiego w oczekiwaniu na jego beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do uwzględnienia w działalnośd DIAK-ów osób, na które w 2018 roku zwraca uwagę polski Parlament.

PODSUMOWANIE

Napełnieni Duchem Świętym i otwarci na Jego dary, niezmiennie kontynuujmy naszą troskę o żywy Kościół lokalny. Pomnażajmy owocnośd AK poprzez wykorzystanie nadanej nam osobowości prawnej. Urzędy i instytucje oferują wiele możliwości. Zaniedbaniem katolików świeckich, jest dziś oddanie tego pola i środków innym.
Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijaoskiego, pomóż przyjąd i żyd Twoimi darami, pozwól „wypłynąd na głębię” (Łl 5,4).

Króluj nam Chryste!
W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

                                                                             † Mirosław Milewski                                                              Urszula Furtak
                                                                     Krajowy Asystent Kościelny                                       Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Strona 1 z 7

Liturgia na dziś

Licznik odwiedzin

3363096
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
376
579
6120
42541

link-bottom-a

link-bottom-b

link-bottom-c

link-bottom-d

link-bottom-e

link-bottom-f

bottom parafiagorno pl